Jährlinge

Pferd
Geburtsdatum
Abstammung
Details
Perd, Abstammung, Details

05.02.2021

b. H. v. Tai Chi a. d. Edged in Blue

01.03.2021

b. S. v. Isfahan a. d. Itschou

15.02.2021

b. S. v. Tai Chi a. d. Lucretia

15.01.2021

b. S. v. Brametot a. d. Nakura

03.04.2021

b. H. v. Soldier Hollow a. d. Seven Shares

16.02.2021

b. H. v. Teofilo a. d. Wiesenblume