Fohlen

Pferd
Geburtsdatum
Abstammung
Details
Perd, Abstammung, Details

12.04.2022

F. S. v. Isfahan a. d. Tatienne

11.04.2022

b. H. v. Tai Chi a. d. Wiesenblume

10.04.2022

F. S. v. Reliable Man a. d. Seven Shares

23.03.2022

b. H. v. Best Solution a. d. Morning Shadow

18.03.2022

b. H. v. Tai Chi a. d. Wetea

14.02.2022

b. S. v. Tai Chi a. d. Arromanches