Fohlen

Pferd
Geburtsdatum
Abstammung
Details
Perd, Abstammung, Details

03.04.2021

b. H. v. Soldier Hollow a. d. Seven Shares

16.03.2021

b. H. v. Teofilo a. d. Wiesenblume

01.03.2021

b. S. v. Isfahan a. d. Itschou

15.02.2021

b. S. v. Tai Chi a. d. Lucretia

05.02.2021

b. H. v. Tai Chi a. d. Edged in Blue

18.01.2021

F. S. v. Cracksman a. d. Adalea

15.01.2021

b. S. v. Brametot a. d. Nakura